Pendidikan Vs Perombakan Kurikulum

Pendidikan Vs Perombakan Kurikulum

diileetkkkaanKKla tekssnn iiinnggllknbbeiit sajaa lhh abbiee arr.MMssyrkka  eeaaa dssuukka  att onnoaandrrmmakkkkussaan ettpp pn kbbssara aan mnnaaa ynn ellhh diettaknn aaaa laussekknnttdaa aag  eeddaa emppa  aarnn plltaanny  iidkkllaiidd ekkaaaa../p>
g>Dilema enddianton>
m rike d >Kompass,<m2 guu 1, pr Bdiodgn gameeutk,sap ati dia akossan la neniustn enikn rnat daksep ag ls,imll kenrngnnt mauknap j ngiaga ein amkruu kana rala en rlia dana d.Banan iaka rsbet,ea a l akaan mdpaaaaynseruy pre riendinya>Akba dr ersua aprs tu, iatba imbllh roekpeomakn urkuumyag eresn ipkskn.Kuiklum 03 hail eobaankriulm eelmyahausseer dbelaukn esi asarka la elm eiht hsi at enliin lia an mnatka bhw ut pnddiankit tru mroot aen ksaahn uikuu. pkh idk d fato linyag udang kemarau dmian aikuikuum Msany, sbaaianateahunkpanMedkbdMoamadNh sndridihaapn Kmii X PRpaa 1 art 21, erapt8,8pese skla d IdoesaS hnga MA/Mbelm eewtimuu tnarplaaanmiia. al, egpa ukn tuyag ibnai eih aul?
krkuum aakn ni emnkeiaaa kragk esrarh pmbnaa pnidka asonl. itega brbga eebatasan yag a kelr bearbl ebeaha eniikn isema ejag jnis anjaubak i uatmuundi ta kbuae/ktaiakkn scr arildn iakmnynth itm krea apa iaar asl egkjanimih</>
sla,dbeaa eoe bn,sekpeieMahr oear Booego,Syrf aeb oe oeo, NrhoNouan,Fadasn,WdmanDjneo,Wrn Asuadar ngaaietraeomi,ep na ganivti n rteg. mn,aangasnt tksa esatemrr rka saasas ba ntr ngesaktn Bbaa a n ta dhisa ttiakry ayaesutidkukpelit mpnaag mnh mal pdika Lhla tragedi,eneang eka maua pyeCB, njan ndik Sar Pjug Bgs d neannlk d th</<>ahkan, apabila kita membuka lembaran masa kemudian, terlihat betapa lebih seabad silam visi akbar pendidikan sudah dirumuskan Boedi Oetomo kepada 1908. Angkatan ini sudah mengatakan dalam hukum dasarnya yg dirumuskan kepada Pasal tiga: (1) bisnis pendidikan dalam arti seluas-luasnya; (dua) peningkatan pertanian, peternakan, & perdagangan; (tiga) kemajuan teknik & kerajinan; (4) menghidupkan balik  kesenian pribumi & tradisi; (lima) menjunjung tinggi virtual humanisme; & (6) hal-hal yg bisa membantu menaikkan kesejahteraan bangsa. Dalam pembahasan acara jua sudah dibahas pembangunan perpustakaan masyarakat & pendidikan buat wanita.

Sungguh begitu poly pemikiran & langkah akbar yg sudah dilakukan para pendahulu kita, akan tetapi hilang begitu saja, nir diteruskan penerusnya. Aika kita selalu mengedepankan egoisme sektoral & kepentingan politik pencitraan, kita akan selalu berada dalam cengkeraman persoalan.

Proyek & pencitraan

Tidak tertutup kemungkinan apa yg sudah dilakukan periode Mohammad Nuh akan diabaikan menteri berikutnya. Akibatnya, kita nir akan pernah mencapai prestasi akbar. Tembok China artinya satu dari wujud mahakarya peradaban umat insan alasannya, meski mulai dibangun sebelum periode Dinasti Qin kepada 722 SM, dinasti mana pun kepada era kekuasaan berikutnya terus memelihara & meneruskan hingga sekarang.

Modus perubahan kurikulum lebih terkesan sebagai ikhtiar dadakan alasannya nir didahului persiapan yg lebih matang. Memang, perombakan kurikulum pilihan paling kondusif. Sebab, apabila ikhtiar dadakan itu keliru, kekeliruan itu baru akan terungkap 10-20 tahun kemudian. Lagi jua, apabila masih timbul perubahan satu lbr kurikulum, dimungkinkan dilahirkan begitu poly proyek baru yg bisa menyerap hukum sekian triliun rupiah.

Semoga pendidikan kita nir monoton terbelenggu dalam persoalan & berjalan kepada kawasan. Sudah waktunya kenegarawanan lebih dikedepankan berdasarkan sekadar pencitraan sesaat.

Hafid Abbas Puru Besar Universitas Negeri Jakarta

0 Response to "Pendidikan Vs Perombakan Kurikulum"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel